கணக்கு- கழித்தல் - FA a Games


FA (A) Games 

செயல்பாடுகள் பற்றிய குறிப்பு : சரியான விடையை கண்டுபிடித்து தொடவும்.


மேலும் எழுத்துப்பயிற்சிகாக இதற்கான பதிலை மாணவர்களிடம் தனியே ஏடுகளில் எழுதசொல்லலாம்.


By
Tr.ஆ.கார்த்திக்ராஜா
PUMS - கத்தாழை , 
புவனகிரி , கடலூர் மாவட்டம் 

www.thodakkakalvi.com TEAM

No comments:

Post a Comment


நம் TEAM-ன் Updates Message பெற ,

9659504002 -or- 8903143487

இந்த Numberயை , உங்களின் Whatsapp குழுவில் இணைக்கவும்..