Publications Supportஇலாப நோக்கமின்றி சில நிறுவனங்கள் தங்களின்  படைப்புகளை ஆசிரியர்களுக்கு பய்னபடும்படி PDFகளாக பகிர்கின்றன . அந்த வகையில் 
நம் www.thodakkakalvi.com TEAM ற்கு கிடைத்தவற்றை பகிர்கிறோம்.
Term-2


Thanks to
Prince Fine Art - Sivakasi
&
Selection Guides - Madurai
&
Ganga Guides - Thirunelveli-- தொகுப்பு
www.thodakkakalvi.com's Team
--------------------------------------------------------------------

________________________________________________________
More Materials for Other Classes ClickHERE

Updates Message களை இணைப்பில் இருங்கள்
join to GET Updates 


No comments:

Post a Comment


நம் TEAM-ன் Updates Message பெற ,

9659504002 -or- 8903143487

இந்த Numberயை , உங்களின் Whatsapp குழுவில் இணைக்கவும்..